آرامستان اين آرامستان در زميني به مساحت 30 هكتار ساخته شده است. كار ساخت اين آرامستان از سال 1380 آغاز شده است، براي ساخت فاز اول اين آرامستان كه شامل جاده دسترسي به طول يك‌هزار و 600 متر، جدول بندي، زير سازي و آسفالت جاده و فضاي سبز است تاكنون بيش از 6 ميليارد ريال از محل اعتبارات تملك دارايي و سرمايه‌اي و درآمد داخلي شهرداري هزينه شده است. ساختمان با يك‌هزار و 440 متر مربع زيربنا در بخش‌هاي مختلف شامل دو سالن اجتماعات زنانه و مردانه، دو سالن شستشوي اجساد در بخش زنانه و مردانه به صورت مجزا، سردخانه و اتاق مدير ساخته شده است. اين طرح توسط شخص خيري به نام حاج اسماعيل زماني تامين شده و مابقي آن ازمحل درآمد شهرداري هزينه شده است. خيرين نقش مهمي در پيشرفت و توسعه جامعه دارند. آرامستان